Onze workshop

Onze workshop is gericht op het LAGER ONDERWIJS

In onze workshop gaat de leerling zelf aan de slag met verschillende dozen LEGO die we zorgvuldig hebben samengesteld.

Elke leerling krijgt de kans om (minstens) 2 van onderstaande doelen te exploreren:

 • werken volgens grondplan (verschillende niveau's)
 • instructies lezen (verschillende niveau's)
 • creativiteit prikkelen
 • ontdekken van schaduwen en lichten
 • eenvoudig programmeren via iPad (WeDo 2.0)
 • dieper programmeren via iPad (SPIKE) (enkel voor 3e graad)
 • ontdekken van overbrenging (tandwiel, assen,...)
 • grondiger uitwerken van overbrenging (tandwiel, assen,...)
 • opwekken en opslag van energie (windmolen)
 • Werken rond hoeken en helling
 • Werken rond beweging

stemindeklas

De workshop verloopt als volgt:
Wij komen met de materialen ongeveer 20 minuten voor aanvang aan.

Wij geven een klassikale instructie: kennismaking, overlopen van de regels, uitleg over de verschillende dozen
De leerkracht verdeelt de klasgroep in tweetallen (volgens technische vaardigheid van de leerlingen)
De leerlingen krijgen per tweetal een doos LEGO en gaan zelfstandig aan de slag met deze doos.

Tijdens deze eerste sessie (ongeveer 30 minuten) overlopen wij samen met de leerkracht de groepjes en bekijken in welke mate het niveau van de doos aansluit bij het niveau van de leerlingen. Waar nodig sturen we onmiddellijk bij.
Na verloop van ongeveer 30 minuten ruimen de leerlingen hun doos volledig op en krijgen ze een nieuwe doos waarin een andere vaardigheid aangeboord wordt, die nog beter aansluit bij hun niveau.
Deze tweede sessie duurt over het algemeen iets langer, gezien we de leerlingen iets dieper laten graven in de aangeboden materie.

Na afloop van de tweede sessie kan er, mits voldoende tijd, een derde doos aangeboden worden.
Indien de tijd verlopen is, ruimen de leerlingen hun doos (en de klas) op, en wordt er klassikaal gereflecteerd op de aangeboden leerstof.